Home

De vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen (ZFB) is ontstaan uit een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB, onderdeel van de KNMG). Wij hechten aan de goede samenwerking die wij met de NVAB hebben.

Sinds 2004 is de ZFB een zelfstandige vereniging met een gestaag groeiend ledenaantal. In 2018 groeit de ZFB naar ca 300 leden. De leden zijn allemaal -gedeeltelijk dan wel volledig- werkzaam als zelfstandig bedrijfsarts, sommigen solitair en anderen in een samenwerkingsverband.

De doelstelling van de vereniging is om de leden te ondersteunen bij een kwalitatief goede, zelfstandige beroepsuitoefening. Daartoe heeft de vereniging o.a.

  • In 2017- n.a.v. de nieuwe Arbowet een format laten opstellen voor een basiscontract.
  • Ook in 2017- een collectieve regeling getroffen waardoor de aangesloten leden voldoen aan de eisen van de wet WKKGZ.
  • Begin 2018- samen met de OVAL en KoM, een landelijke pool van bedrijfsartsen opgericht voor het uitvoeren van second opinions.

De vereniging is nu druk bezig om ervoor te zorgen dat de aangesloten leden op relatief eenvoudige wijze kunnen voldoen aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) aan hen stelt.

De ZFB biedt daarnaast een platform voor potentiële opdrachtgevers om een zelfstandige bedrijfsarts te kunnen vinden. Alle leden zijn geregistreerd bedrijfsarts en lid van de NVAB.

Ook kan de ZFB -indien aan de orde- een gesprekspartner zijn voor overheid, politiek, verzekeraars, werkgever- en werknemers organisaties.