Home

De vereniging van Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen is ontstaan uit een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Dit is een vereniging van bedrijfsgeneeskundig specialisten, die gelieerd is aan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst.

Sinds in mei 2003 het Europese Hof een uitspraak heeft gedaan over de billijkheid van de verplichte winkelnering van ondernemingen bij arbodiensten, is het aantal leden sterk toegenomen. Sinds het derde kwartaal van 2004 is de werkgroep een vereniging met ongeveer 110 leden.

Als vereniging willen we gezamenlijk alle mogelijke partijen benaderen, die ons nodig hebben voor hun management. Er zijn al vele ondernemingen, die één of meerdere zelfstandige bedrijfsartsen inhuren voor hun arbo- en verzuimmanagement.

Ieder lid heeft zijn eigen kennis en ervaring. Met die kennis en ervaring adviseert en helpt die bedrijfsarts een grote varieteit van ondernemingen.

Indien u een bedrijfsarts nodig heeft dan vindt u deze per regio en per plaats gerangschikt op onze pagina ‘leden’. U kunt rechtstreeks met hen contact opnemen, zonder tussenkomst van het secretariaat.

 

Klachten over aanstellingskeuringen voortaan bij de SER

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is  per 1 oktober 2012 een SER-commissie.  Als SER-commissie krijgt de CKA een tripartiete samenstelling: naast onafhankelijke juristen en artsen zal de commissie tevens bestaan uit een ondernemers- en een werknemerslid. Nieuw is verder dat de CKA ook klachten van een ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan in behandeling kan nemen. De OR is daarmee een erkende partij voor de CKA. Daarnaast mag de CKA voortaan de naam van een bedrijf openbaar maken wanneer zij een oordeel over een klacht bekend maakt (naming and shaming).  De behandeling van klachten bij aanstellingskeuringen door de CKA blijft verder ongewijzigd.

Meer informatie over de CKA vindt u op de vernieuwde website www.aanstellingskeuringen.nl