Lid worden

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de positie van zelfstandige en freelance bedrijfsartsen. Ons doel willen wij bereiken door als vereniging een spreekbuis te zijn voor de overheid, verzekeraars en werkgeversorganisaties. Onze liaison naar de beroepsvereniging voor artsen sterk te houden. Contacten te bevorderen tussen werkgevers en de zelfstandige en freelance bedrijfsarts. Een platform te bieden voor het organiseren van bijvoorbeeld achterwacht en ICT.

Het lidmaatschap van de ZFB bedraagt € 75,- per jaar en is voorbehouden aan leden van de NVAB.

Geïnteresseerd om lid te worden van de ZFB? Vul hieronder het informatieformulier in. Indien u tevens een logo wilt laten plaatsen op de website dan kunt u dit in een jpg/bmp of ander image-bestand mailen naar zfb@epsnet.nl.

Naam *

Voorletters *

Roepnaam *

Geboortedatum *

Geslacht *

Adres *

Postcode *

Plaats *

Telefoon

Mobiel tel.

E-mail

Naam bedrijf

Adres bedrijf *

Postcode bedrijf *

Plaats bedrijf *

Telefoon bedrijf *

Email bedrijf *

Website bedrijf

Dekking

Regio

Lid NVAB

BIG nummer *

*Deze velden zijn verplicht

Opzeggen, bij voorkeur per e-mail, is mogelijk tot een maand voor het einde van een kalenderjaar. Een opzegging is pas geldig nadat u van het secretariaat een tegenbevestiging hebt ontvangen.