Lid worden

 

Onze vereniging heeft als doel het bevorderen van de positie van zelfstandige en freelance bedrijfsartsen. Ons doel willen wij bereiken door als vereniging een spreekbuis te zijn voor de overheid, verzekeraars en werkgeversorganisaties. Onze liaison naar de beroepsvereniging voor artsen sterk te houden. Contacten te bevorderen tussen werkgevers en de zelfstandige en freelance bedrijfsarts. Een platform te bieden voor het organiseren van bijvoorbeeld achterwacht en ICT.

Het lidmaatschap van de ZFB bedraagt € 75,- per jaar en is voorbehouden aan leden van de NVAB.

Geïnteresseerd om lid te worden van de ZFB? Vul hieronder het informatieformulier in. Indien u tevens een logo wilt laten plaatsen op de website dan kunt u dit in een jpg of ander image-bestand mailen naar zfb@epsnet.nl.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap ZFB

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens


* velden met een sterretje zijn verplicht.

** naam, plaats, e-mailadres en website

Algemene voorwaarden

Het lidmaatschap is geldig voor 1 jaar en loopt van 1 januari tot 31 december. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren en vóór 1 december. U ontvangt van ons altijd een bevestiging en deze bevestiging maakt de opzegging definitief. Wanneer men zich ná 1 juli aanmeldt, betaalt men voor dat verenigingsjaar slechts de helft van de contributie.


 

Secretariaat ZFB, Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven
tel. 040 2911422, e-mail zfb@epsnet.nl, www.bedrijfsartsen.net
KvK-nummer 30199964, Banknr. NL34RABO0105584428