Nieuws

Klachten over aanstellingskeuringen voortaan bij de SER

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is  per 1 oktober 2012 een SER-commissie.  Als SER-commissie krijgt de CKA een tripartiete samenstelling: naast onafhankelijke juristen en artsen zal de commissie tevens bestaan uit een ondernemers- en een werknemerslid. Nieuw is verder dat de CKA ook klachten van een ondernemingsraad of een ander medezeggenschapsorgaan in behandeling kan nemen. De OR is daarmee een erkende partij voor de CKA. Daarnaast mag de CKA voortaan de naam van een bedrijf openbaar maken wanneer zij een oordeel over een klacht bekend maakt (naming and shaming).  De behandeling van klachten bij aanstellingskeuringen door de CKA blijft verder ongewijzigd.

Meer informatie over de CKA vindt u op de vernieuwde website www.aanstellingskeuringen.nl

Nieuwsbrieven

NBr mei 2017
NBr oktober 2017
NBr november 2017
NBr maart 2018