Organisatie

Bestuursleden

Peter van der Heijden | info@vanderheijdenadvies.com
Marc Kimman | marckimman@planet.nl
Mirjam Mouton-Segeren, voorzitter m.mouton@procompany.nl
Rieks Wierda | rieks.wierda@medi-counsel.com

ZFB-secretariaat
Weegschaalstraat 3, 5632 CW  Eindhoven
+31 40 2911422
zfb@epsnet.nl
www.bedrijfsartsen.net