Organisatie

Bestuursleden

Kees Geelen | c.geelen@geelrant.nl
Marc Kimman | marckimman@planet.nl
Mirjam Mouton-Segeren, voorzitter m.mouton@procompany.nl
Rieks Wierda | rieks.wierda@medi-counsel.com

 

Secretariaat ZFB
V
ereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen
Luytelaer 20
5632 BG  Eindhoven
040 2926476
zfb@epsnet.nl
www.bedrijfsartsen.net